S Petrem Burgrem, 1. místostarostou Prahy 1, jsme navštívili Adventní setkání na Kozím plácku, které pořádá místní Kozí spolek. Čtvrteční podvečer se skvělou vánoční sousedskou atmosférou, spoustou hudby a pohádek si užili všichni účastníci.

Pro děti zde byla připravena vánoční pohádka v podání herečky Evy Hruškové. V průběhu večera se zde vystřídala různorodá hudební představení. Vystoupilo například dětské saxofonové těleso ze ZUŠ U Půjčovny či Podřipský žesťový kvintet. Příznivcům kytarové hudby přišel zahrát Jonáš Ledecký se svou kapelou. Pro všechny bylo také k dispozici drobné občerstvení, které přichystali místní obyvatelé či podnikatelé.

Atmosféru celé akce si samozřejmě pochvaloval i Petr Burgr. „Kozí spolek je skvělá organizace, se kterou jako městské část velice rádi spolupracujeme. Právě díky těmto spolkům můžeme oslavovat adventní období na takto krásných akcích. Přeji vám všem krásné a požehnané Vánoce,“ popřál lidem během setkání místostarosta.

A my se k přání rádi připojujeme.