K 99. výročí vzniku prvního společného státu Čechů a Slováků uspořádaly partnerské radnice městských částí Praha 1 a Bratislava-Staré Mesto výstavu „Spoločné spomienky“, jež představuje díla dvou umělců, kteří v období konce monarchie a počátku vzniku Československa obdobnou technikou zachycovali mizející zákoutí našich metropolí: Jana Honsy (Praha) a Karla Frecha (Bratislava).

„Po celý přístí rok si budeme připomínat 100 let od chvíle, kdy vznikl náš společný stát. Tuto výstavu tak můžeme chápat jako odstartování oslav tohoto významného jubilea,“ zmínil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který spolu se svým bratislavským protějškem výstavu slavnostně zahájil. „Za toto století byly česko-slovenské vztahy proměnlivé, ale mohu s potěšením konstatovat, že mezi centrálními městskými částmi obou metropolí jsou aktuálně vynikajicí,“ dodal pan starosta.

Slavnostní vernisáž navštívila řada významných osobností českého a slovenského kulturního a veřejného života včetně velvyslankyně ČR na Slovensku paní Lívie Klausové. Úvodní slovo patřilo starostům obou samospráv. „Jsme velmi rádi, že v krátkém čase zde v Zichyho paláci můžeme hostit již druhou výstavu ve spolupráci s Prahou 1. Když jsme zvažovali, jak využít tyto prostory, zazněl i návrh na jejich pronájem restauračnímu provozovateli. Velmi mne těší, že i díky výstavám z naší partnerské Prahy 1 se zde nakonec podařilo vytvořit jedinečnou galerii v centru naší městské části,“ uvedl ve svém projevu starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Výstavu Jana Honsy zapůjčila vnučka malíře paní Jana Marková prostřednictvím Nadace uměleckých sbírek poté, co byla díla v prvním pololetí roku 2017 vystavena na pražském Tržišti ve Vratislavském paláci. Vnučka paní Marková se osobně zúčastnila i vernisáže výstavy. Malby Karla Frecha pak poskytla Galéria mesta Bratislavy.

Staromestská galéria Zichy se nachází na pěší zóně v centru Bratislavy na adrese Ventúrska 9. Výstava je přístupná bezplatně a bude otevřena od 27. 10. až do 26. 11. každý den kromě pondělí od 13:00 do 19:00.