Cestu „kolem světa“, dovolenou „dle výběru“, ale také třeba depilaci libovolné partie, med, dietní pokušení, gastronomický zážitek nebo základní ředitelskou výbavu – to a řadu dalších jedinečných i recesistických cen mohli v tombole vyhrát návštěvníci v pořadí už osmého Hasičského bálu, pořádaného Sborem dobrovolných hasičů Praha 1 za podpory Městské části Praha 1 a Malostranské besedy.

„Ohni zmar! Ohni zmar! Ohni zmar!“ zaburácely hlasivky dobrovolných hasičů při stylovém hasičském zahájení bálu, kdy ženy a muži bojující na úkor svého volného času proti ohni i velké vodě nastoupili před očima návštěvníků i svého představeného, starosty sboru Vladimíra Krištofa. Ten si pak během večera našel čas na vyhodnocení roku, který uběhl od minulého bálu. „Uplynulý rok se moc povedl a opět se nám rozrostly členská základna i okruh příznivců a podporovatelů,“ konstatoval spokojeně hasičský starosta.

Spokojený byl i velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Zdeněk Čihák. „Od Správy služeb Praha jsme získali sice už nepojízdný vysokozdvižný vozík STILL, ale vlastními silami jsme mu udělali generálku a on nám teď bude pomáhat při stavbě protipovodňových zábran. Od Městské policie jsme pak dostali vyřazený autobus, který jsme si opět sami opravili, nastříkali hasičskými barvami, a teď z něj máme evakuační autobus,“ popsal velitel.

Bál je i díky své každoroční výstavě fotografií o práci hasičů možností, jak se s prací našich hasičů blíže seznámit a jak je oprávněně pochválit. V první řadě je ale samozřejmě určen zábavě – tanci a poslechu, setkání s přáteli a sousedy i populární tombole.

„Naši dobrovolní hasiči jsou příkladem spolku tvořeného lidmi, kteří ve svém volném čase dobrovolně pracují pro ostatní. V případě hasičů se navíc jedná o práci, která přispívá k našemu většímu bezpečí i k osvětě,“ ocenil radní Prahy 1 Petr Burgr, který má spolky ve své kompetenci a který se Hasičského bálu zúčastnil spolu se starostou Prahy 1 Pavlem Čižinským, s místostarostou Pavlem Nazarským, radním Davidem Bodečkem, zastupitelkami Jitkou Nazarskou a Evou Špačkovou a dalšími osobnostmi z řad sousedů i návštěvníků naší městské části.

A jak je už dobrým zvykem a jak našim hasičům (a jejich podporovatelům) slouží každoročně ke cti, nezapomněli kromě bohaté tomboly a krásných melodií v podání Bonus orchestru ani na hlad a žízeň tanečníků a návštěvníků, pro které kuchaři z Malostranské besedy připravili skvělou světlou i tmavou tlačenku a výborný guláš, a to spolu s populárním nápojem cuba libre za ceny, jež bezpochyby potěšily lid prostý i ten zatím majetnější.

Hasičský bál je vždy příjemnou společenskou a sousedskou akcí, je ale rovněž symbolickým zahájením aktivit, během kterých se nám hasiči v průběhu následujících měsíců blíže představí nebo během kterých se zapojují do organizace a zajištění jejich hladkého průběhu. Potkáme je proto při akcích naší městské části i dalších spolků, při sletu čarodějnic nebo například v průběhu tábora, jenž sami organizují.

Více informací pak naleznete na www.hasicipraha1.cz.