Tento čtvrtek se uskutečnila v pořadí již čtvrtá dopravně bezpečnostní akce a tentokrát se městští strážníci a představitelé radnice Vojtěch Ryvola a Giancarlo Lamberti zaměřili na neukázněné řidiče v ulicích Perlová a Rytířská, do kterých platí zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, upravuje, že dopravní obsluhou se rozumí vozidla „zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost“.

„Nesmyslný výklad pojmu dopravní obsluha v praxi znamená, že do ulice může vjet téměř každý, byť jede jen na návštěvu. Když prohlásí, že míří za osobou blízkou, která v ulici bydlí, hlídka takového řidiče musí pustit,“ vysvětlil situaci radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola, který za nárůstem provozu ve zmíněných ulicích spatřuje také nový zvyk z doby covidové: objednávat si vše online – nákupy, obědy, večeře a další. Auta poskytující tyto služby jsou samozřejmě také dopravní obsluhou.

„Odhadem dvě třetiny řidičů tvrdí, že jsou dopravní obsluha. Zbylá třetina jí skutečně je,“ dodal radní.

Řešení situace spatřuje v úpravě legislativy. Další možností je umístit místo dodatkové tabulky „Mimo dopravní obsluhy“ tabulku „Vjezd pouze s povolením MČ Praha 1″.

Pravidelné dopravně bezpečnostní akce budou pokračovat i nadále.