Radní Prahy 1 schválili navýšení nájemného u obecních bytů, jejichž nájemci nemají ve smlouvách valorizační doložku, a to o 8 %.

Nájemcům zhruba 213 bytů přijde písemný návrh zvýšení, které může podle občanského zákoníku dosáhnout až 20 %, maximálně však do výše nájemného obvyklého v daném místě. Radní tak zvolili necelou polovinu možné změny.

Cílem tohoto opatření je odstranění určité nespravedlnosti, aby lidé s novými smlouvami s valorizační doložkou i ti, kteří na tyto smlouvy před časem odmítli přistoupit, měli obdobné podmínky a nikdo nebyl poškozován,“ uvedl už dříve radní pro majetek David Bodeček. Zároveň dodává, že navrhuje v příštích třech letech nájemné dále nezvyšovat.

Pokud nájemce souhlasí, zaplatí počínaje třetím měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné. Vhodné však je, aby o souhlasu pronajímatele písemně informoval do dvou měsíců od dojití návrhu, neboť po uplynutí této lhůty je pronajímatel oprávněn obrátit se s návrhem na zvýšení nájemného na soud.

Zvýšení se nevztahuje na sociální a startovací byty. Získané prostředky by měly být v maximální míře použity na opravy a zkvalitňování bytového fondu.

(mk)