V úterý 29. 01. 2019 proběhlo v paláci Žofín třetí zasedání zastupitelstva Prahy 1.

 

Vyhlášení záměru ukončit platnost Zásad pro prodej bytů svěřených Městské části Praha 1, schválení členství MČ Praha 1 ve spolku samospráv Otevřené město, volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 či interpelace občanů patřily mezi nejdůležitější body jednání celkově už třetího a letos pak prvního zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 1, konaného na Žofíně.

 

„Neukončujeme privatizaci, ale chceme ukončit platnost Zásad pro prodej bytů svěřených MČ Praha 1,“ uvedl radní Prahy 1 pro majetek a bytovou politiku David Bodeček s tím, že privatizace nyní bude na zhruba rok a čtvrt přerušena. Během této doby bude vypracována důkladná analýza, bude sestaven seznam občanů, kteří počítali s účastí na privatizaci, a bude připravena jednorázová doprivatizace. „Naším cílem je zároveň vytvoření nové koncepce bytové politiky,“ dodal David Bodeček.

 

Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský upozornil na problém nedostupnosti bydlení, jehož řešení v různých obměnách slibovaly v komunálních volbách všechny strany. „Většina bytů svěřených Městské části Praha 1 byla v uplynulých zhruba dvaceti letech zprivatizována a Praha 1 má nyní ve správě méně než deset procent z celkového množství bytů na území první městské části,“ popsal Pavel Čižinský, podle kterého Praha 1 potřebuje dostatek bytů, aby v budoucnu mohla realizovat relevantní bytovou politiku. „Je možné, že bude přijat zákon ukládající obcím povinnost mít ve svém vlastnictví určitý počet bytů pro uspokojování bytových potřeb občanů,“ doplnil starosta Prahy 1, která nyní spravuje už jen zhruba 1 100 bytů, a přitom 400 z nich by mělo být ještě zprivatizováno.

 

Současné „Zásady“, jejichž platnost bude na základě rozhodnutí zastupitelů ukončena, se týkají prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města, svěřených MČ Praha 1, a to jejich oprávněným nájemcům, dále prodeje těm oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnosti koupě v rámci I. nabídky, a také prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města, svěřených MČ Praha 1, které byly do privatizace nově zařazeny po 1. lednu 2014.

 

Otevřená města

Praha 1 se z rozhodnutí svých zastupitelů přihlásí do spolku samospráv s názvem Otevřená města. „Otevřená města jsou spolkem samospráv měst a obcí České republiky, které společně zlepšují otevřenost radnic, posilují jejich vstřícnost a spolupráci s občany, průhlednost hospodaření i zapojování moderních technologií,“ popsal radní Petr Kučera, který materiál zastupitelům předložil a do jehož gesce spadají mimo jiné informační technologie.

 

Vznik spolku Otevřená města koordinovalo známé občanské sdružení Oživení. Pilotním projektem spolku je aplikace CityVizor, přinášející tzv. rozklikávací rozpočet, který umožňuje zveřejňování a vizualizaci dat o hospodaření, a to tak, aby to bylo srozumitelné pro širokou veřejnost. „Aktivní členství ve spolku posiluje důvěru občanů v dané radnice, zefektivňuje nakládání s veřejnými prostředky a zjednodušuje kontrolu hospodaření ze strany občanů,“ zdůraznil místostarosta pro školství, otevřenou radnici a participaci Pavel Nazarský.

 

Interpelace

V rámci interpelací občanů vystoupil mj. předseda Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan Tomáš Oliva, který zastupitele a vedení radnice požádal o podporu aktivity malostranských obyvatel, kteří chtějí jednat s vedením hlavního města o změně projektu revitalizace Malostranského náměstí. Ta by tak v dolní části náměstí zachovala krásný platan, plánovanou kašnu by umístila doprostřed náměstí, nikoliv do jeho východní části, přinesla by potřebný mobiliář a další dva až tři nové stromy. První místostarosta Petr Hejma v reakci přislíbil svolání potřebného jednání.

 

Jana Titlbachová, předsedkyně spolku Hradčanské včely, interpelovala ve věci zasedací místnosti na adrese Újezd 26, jež dlouhá léta sloužila schůzím občanů, ale nyní je už několik let pronajata nadačnímu fondu Dar sluchu. Ten podle některých občanů v místě nevyvíjí žádnou činnost, zatímco lidem a organizacím z okolí chybějí vhodné prostory pro setkávání. Místostarosta Pavel Nazarský uvedl, že si je tohoto problému vědom, a přislíbil jeho prošetření.

 

Štěpán Kuchta upozornil zastupitele na neúnosnou situaci ve večerních a nočních hodinách, kdy se v některých lokalitách dostává hluk do neúnosné a nezvladatelné fáze. Vyzval radnici ke spuštění projektu „nouzového a dočasného úkrytu občanů z bytových jednotek znehodnocených hlukem a vibracemi“. Radní David Bodeček, který interpelaci bude řešit, popsal v reakci své osobní zkušenosti z Dlouhé ulice.

 

Na záznam se můžete podívat zde:

1.část (0:00-4:00)

2.část (4:00-4:45)