Pozice:

  • Vedoucí Odboru technické a majetkové správy
  • Soudní znalec pro oceňování nemovitostí

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍHO/VEDOUCÍ ODBORU TECHNICKÉ A MAJETKOVÉ SPRÁVY

Pracovní poměr na dobu neurčitou se zařazením do 11. platové třídy. Vysokoškolské vzdělání podmínkou a praxe v oblasti správy majetku vítána, stejně jako zkušenosti s plánováním, rozpočtováním a realizací investičních akcí.

Do kompetence odboru patří nájmy celých objektů, pozemků a problematika nemovitostí v podílovém spoluvlastnictví (prodej a koupě spoluvlastnických podílů nemovitostí, vyhotovování smluv o nakládání se společnou věcí apod.). Prostřednictvím odboru technické a majetkové správy jsou realizována výběrová řízení na pronájem nebytových prostorů, prodej volných bytových jednotek a prodej půdních bytových jednotek. Odbor také zastupuje Městskou část Praha 1 v rámci společenství vlastníků jednotek, tzn. účastní se shromáždění vlastníků jednotek a zajišťuje platby do fondu oprav, úhrady pojistného apod.

Nabídky lze podávat do 1. dubna 2019

Podrobné informace a potřebné náležitosti naleznete zde – PDF

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SOUDNÍ ZNALCE PRO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

MČ Praha 1 doplňuje a obměňuje portfolio soudních znalců např. pro oceňování pronájmů a prodejů domů, pozemků nebo jejich částí, dále pro oceňování věcných břemen, pro oceňování technického zhodnocení při skončení užívání pronajatého nebo vypůjčeného majetku, nebo po provedení individuální půdní vestavby.

Nabídky lze podat do 16. dubna 2019, a to do 13:00 hod.

Podrobné informace, vč. dokumentace, naleznete na: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=226978&fbclid=IwAR0QjCUsVdMVW6EZ-J0KwjFTuDLKLNc_B7S8tT5y6HOwDkGQrXC4NwQmteo