Vážení spoluobčané,

řešení problematiky buskingu byla dlouhá a nelehká cesta. Byl to boj za Vaše práva na klidný a spokojený život na Městské části Prahy 1 a já osobně jsem velmi rád, že to byl boj vítězný. Děkuji Vám tímto za Vaše děkovné dopisy za sebe i všechny ostatní, kteří se na našem společném vítězství podíleli. Věřte, že za práva občanů, ale i podnikatelů Prahy 1, budeme bojovat i nadále.

Ivan Solil