Stovky lidí v procesí, desítky lodí na Vltavě, velkolepý večerní koncert uprostřed řeky na dohled Karlova mostu. A také mše svatá v katedrále sv. Víta, plavba otužilců, regata historických veslic, seskok parašutistů na hladinu Vltavy… To vše bylo součástí svatojánských slavností Navalis, které se v pondělí 15. května konaly v historickém centru Prahy. V obnovené podobě už popatnácté.

„Navalis patří k nejkrásnějším slavnostem, které na území naší městské části máme. Je úžasné, jak se povedlo propojit jejich slavnou historii s moderní současností,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, která »baroknímu spektákulu na Vltavě« poskytla záštitu. „Mám obrovskou radost z toho, že akce přilákala tolik zájemců, které baví pohybovat se u vody. Je to typický znak Prahy, která pojala Vltavu do své náruče. S řekou jsme se velmi dobře sžili a tyto slavnosti jsou toho krásným důkazem,“ dodala.
O obnovení svatojánských slavností, které byly v barokních dobách mezi Pražany velmi populární a každoročně lákaly do metropole zástupy poutníků z Českého království i ze zahraničí, se před patnácti lety zasloužil »převozník pražský«, řediteli společnosti Pražské Benátky Zdeněk Bergman. „Navalis už od roku 1715 oslavují českého národního světce sv. Jana Nepomuckého. My se snažíme tuto tradici udržovat a rozvíjet,“ konstatoval Bergman s tím, že letos organizátoři mj. vydali knihu Musica Navalis, která na pozadí slavností dokumentuje českou národní historii.
Poté, co mnohosethlavé procesí duchovních, krojovaných Moravanů, Benátčanů i zástupců historických spolků v tradičních uniformách dorazilo na Karlově mostě k místu, odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy, vhodil symbolicky arcibiskup pražský Jan Graubner do řeky věnec. Velkolepou podívanou, kterou z nábřeží i mostu sledovaly tisíce diváků, uzavřela po setmění světová premiéra symfonie Pět hvězd svatého Jana Nepomuckého provedená přímo na hladině řeky.