Poslední lednové úterý vás zveme do kostela Pražského Jezulátka na první díl letošního diskuzního projekt Člověk v dialogu. S knězem a literárním historikem Petrem Benešem se budeme zamýšlet nad věcmi podstatnými a nahraditelnými.
Více informací o večeru s názvem „Nacházet hodnoty“ najdete na stránkách https://www.pragjesu.cz