Vernisáž mnohostranné úžasné autorky – uvidíte obrazy, kresby, keramiku, krásné hrnky, potištěná trika apod.

NINA DANIŠOVÁ (42 let)
Čas věnovaný dětem a čas strávený uměním je mým životním posláním. Nikdy jsem neuhla z cesty být a tvořit s dětmi a dávat radost prostřednictvím umění, obojí je mi odjakživa přirozeností a láskou.
Již jako studentka stř.výtvarné školy jsem asistovala mamince v 90.letech v soukromé mateř. školce u nás doma – ve starém činžáku na Smíchově v Praze. S chutí jsem s dětmi malovala, učila je lidovým písničkám a hrála jim doprovod na maminčin starý klavír. Jsem šťastna, neb jsem neustále obklopena dětmi a mladými talentovanými lidmi jak z řad rodiny a přátel, tak z řad mých žáků v oblasti malby a keramiky. V dětech cítím naději v dobrou budoucnost a podporuji je i ve veřejných výtvarných i hudebních výstupech na svých uměleckých akcích.
Mé motto: ,,Naše planeta nepotřebuje více úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, lásku, léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé“.
V životě jsem si prošla řadou klinických příznaků nemocí, jež vyžadovaly dlouholetou léčbu, péči a nejen to. Víra v lásku a vlastní tvorba byla účinným lékem, a proto : ,,Neplačte, zázraky se opravdu dějí“.
Srdečné osobní poděkování patří mé milé galeristce paní Irence Kraftové za její vůli a víru jít s láskou a sílou bojovníka tam, kam se mnozí z nás jít bojí. Jejím cílem je pomoc lidem, kteří to opravdu potřebují. A za to jí děkuji.