V pondělí 11. září proběhne v odpoledních hodinách ukázka kroužkování ptáků, kterou povede ornitolog Jaroslav Cepák. Akce proběhne v zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Všichni jste srdečně zváni.