Chcete se vyjádřit ke změnám v okolí Instercontinentalu?

Přijďte 15. 1. diskutovat se zástupci Prahy 1, magistrátu, IPRu a studia architektů.

Program:
15:45 Sraz v aule Právnické fakulty (přízemí)
16:15 Prohlídka dotčeného území s architektem
17:45 Prezentace návrhů na úpravu veřejného prostoru, Právnická fakulta UK, sál Collegium Maximum, 1. patro
18:15 Diskuse

Setkání se účastní:
za MČ Praha 1: zástupci vedení městské části
za magistrát: 1. náměstek primátora P. Hlaváček
za Studio TaK: architekt M. Tichý