Cestami lásky k životu

Zveme na galavečer výstavy Festival Mladých talentů 2023, 6. ročník, který se bude konat v Mladotově domě, Vikařská ulička 37, Pražský Hrad. Na tomto večeru se sejdou studenti , kteří vystavují v rámci výstavy Cestami lásky k životu , dále ředitelé a pedagoogové škol, i další hosté. Budou uděleny diplomy 5 nejlepším pracím výstavy, které vybere porota složena ze zastupců galerie , Kapituly a dalších institucí. Dále budou uděleny pamětní listy všem vystavujícím studentům a jejich atelierům. Své práce vystavuje i vynikající mladá autorka, absolventka Royal academy v Londýně Eva Šuhájková a další mladé umělkyně z uměleckých vysokých škol. Projekt má název Ona je něha.
Výstava Cestami lásky k žívotu je poctou štěstí a radosti, životního naplnění a naděje. Láska ve všech podobách k životu nás naplňuje radostí a nadějí.

S úvodním slovem vystoupí děkan Metropolitní Kapituly u sv. Víta , pan Ondřej Pavek.