Tři umělci – tři způsoby vyjádření – trojí metr. I tak by se dala ve stručnosti popsat nová výstava v Galerii 1 ve Štěpánské 47, která má název Trojí metr a představuje tvorbu Samuela Kollárika, Davida Mazance a Davida Valnera.

„Naše Galerie 1 chce i o prázdninách nabídnout svým obyvatelům a návštěvníkům díla zajímavých tvůrců, v tomto případě tří mladých umělců s odlišnými způsoby vyjádření, které ale spojuje bohatá fantazie a originalita,“ popsal radní Prahy 1 pro kulturu Petr Burgr.

Samuel Kollárik vystudoval Fakultu umění na Ostravské univerzitě a pražskou AVU. Studoval a maloval i v Polsku a Švédsku. Jeho obrazy vystavené v Galerii 1 jsou plné fantazie, metafor a prožitků poskládaných do reálného světa lidí i jejich subjektivní reality.

David Mazanec absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity a studoval také Fakultu umění španělské Universidad de Granada. Ve svých obrazech si hraje s tvary, jako by dostal do ruky papír a kousky dětské stavebnice a skládal je a propojoval s nekončící kreativitou a fantazií. A se stejnou fantazií je můžeme vnímat i my.

David Valner vystudoval Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, studoval rovněž na univerzitách ve Zlíně a Istanbulu. V Galerii 1 nabízí předměty a jejich soustavy určené k osobní „spotřebě“, nábytek a další předměty, které ve svých instalacích spojuje, a na nás pak nechává, co v nás vyvolávají a jak podněcují naši fantazii.

Výstava Trojí metr v Galerie 1 ve Štěpánské 47 je přístupná do 31. srpna, a to vždy od úterý do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu pak od 10 do 12 hodin.

Další informace: www.davidmazanec.cz a www.davidvalner.com.

Text: Petr Bidlo