V sobotu 21.9.2019 od 06:00 do 24:00 hod. pořádá hlavní město Praha prověřovací cvičení „VODA 2019“ spojené s výstavbou mobilních protipovodňových zábran na území MČ Praha 1 v úseku Karlův most – Mánesův most – Úřad vlády, včetně uzavření protipovodňových vrat do Čertovky. Celková délka stavěných mobilních hrazení při cvičení je 485 metrů, výška se pohybuje od 1,3 metru po 3,3 metru. Cílem cvičení je prověřit připravenost lidí a techniky pro případ, že by Prahu zasáhla velká voda.

Část etapy 0002 Malá Strana, kde se bude realizovat prověřovací cvičení „VODA 2019“