Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na další setkání pracovní skupiny MAP, a to na téma INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze. Hlavním účelem tohoto setkání je vytvořit prostor pro otevřenou diskusi, sdílení zkušeností, hledání problémů a jejich řešení z pohledu různých organizací formálního, neformálního, zájmového i volnočasového vzdělávání a sociálních partnerů.