Jste srdečně zváni na první zasedání Komise pro participaci a Agendu 21, která se bude konat zítra 13. března v 16:30 v Galerii 1.

Komise se zabývá:

  • otevřeností radnice MČ Praha 1 a dostupností zveřejňovaných informací veřejné správy
  • zajištěním kvalitní účasti veřejnosti na správě a plánování udržitelného rozvoje Prahy
  • opatřeními na zavádění participativního rozpočtování na území Prahy 1
  • vyhledáváním, sledováním a vyhodnocováním studií a projektů rekonstrukcí a řešení úprav veřejných prostranství (především klidové, odpočinkové a sportovní plochy, např. náměstí, hřiště, parky) vhodných k zapojení veřejnosti do práce na formulování cílů, zadání a procesu jejich přípravy
  • spoluprací s ostatními komisemi na zavádění participativního rozhodování

Komise doporučuje Radě MČ P1:

  • nejvhodnější postupy pro řešení projektů veřejných prostranství, které byly zpracovány ve spolupráci se zainteresovanými institucemi a širší veřejností
  • návrhy projektů veřejných prostranství vhodné k zařazení do plánu investic
  • vhodné způsoby zařazení principů participativního rozhodování do agend MČ Praha 1