Formuláře:

 • Žádost o povolení k umístění naftového agregátu na výrobu el. energie – DOC

Legislativa:

Kde žádat?

 • Na Odboru životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Vyřizuje:

 • Miloslav Říha

Kontakt:

Postup:

 • Podat písemnou žádost (viz.formulář) s požadovanými přílohami na odbor péče o veřejný prostor.

Potřebujete:

K žádosti doložíte:

 • kopii živnostenského listu ( fyzická osoba), nebo výpis z obchodního rejstříku ( právnická osoba)
 • technická data výkonu agregátu (kompresoru)
 • plnou moc k vyřizování
 • protokol o měření hluku
 • plánek umístění agregátu (kompresoru)

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dnů

Odvolávací orgán:

 • není

Správní a místní poplatky:

 • nejsou