Jak postupovat, když zemře osoba na území Městské části Praha 1

Formuláře

  • Vydání úmrtního listu – XLS
  • Žádost o vydání duplikátu ÚL – PDF, DOC
  • Žádost o vydání doslovného výpisu z knihy úmrtí – PDF, DOC
  • Žádost o nahlédnutí do knihy úmrtí – PDF, DOC

Přílohy:

  • Vydání úmrtního listu – XLS

Legislativa:

Základní informace
Rozšířené informace