Oddělení Jednotné kontaktní místo zajistí podnikatelům předání hlášenky volného pracovního místa. Není podstatné, kde se nachází Vaše sídlo. Nemusíte tak bloudit po všech možných místech či tápat komu oznámení zaslat.

Zarezervovat schůzku:

  • online (Živnostenský odbor / jednotné kontaktní místo)

Formuláře:

  • Hlášenka volného pracovního místa (Úřad práce) – PDF
Základní informace

Pokud potřebujete předat oznámení o vzniku pracovního místa nebo jeho obsazení Odkaz na externí web, prosím, dostavte se osobně (při osobní návštěvě Vám poskytneme podporu při vyplnění) nebo jej lze adresovat do datové schránky (přílohy musí být opatřeny ověřovací doložkou, že byly pořízeny z originálů) případně elektronickou poštou (pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem).  Oznámení lze samozřejmě podat přímo u dotčeného orgánu.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.
Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře

Bc. Lukáš Balada

lukas.balada@praha1.cz

+420  221 097 139 (394)

326

Mgr. Ing. Kristýna Solomonová

kristyna.solomonova@praha1.cz

+420  221 097 366

325

Mgr. Ondřej Hromádko

ondrej.hromadko@praha1.cz

+420  221 097 375

325

Lhůta k vyřízení:

Oznámení je příslušné autoritě  předáno neprodleně prostřednictvím veřejné datové sítě.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.