Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytovatelům služeb usazených v České republice poskytuje obecné informace o administrativních podmínkách realizace služby na území jiné členské země Evropské unie.

Legislativa:

Odkazy:

Základní informace

Máte možnost realizovat jednorázovou zakázku v jiné členské zemi Evropské unie, případně zakázku zrealizují vaši zaměstnanci?  Potřebujete získat základní informace k zvládnutí  administrativních náležitostí souvisejících s výkonem služby?

Budete realizovat jednorázovou zakázku na území České republiky, případně zakázku zrealizují vaši zaměstnanci?  Potřebujete získat základní informace k zvládnutí  administrativních náležitostí souvisejících s výkonem služby?

Do dotazu, prosím, uveďte členský stát a službu,  kterou hodláte realizovat. Dále uveďte formu plnění (jako OSVČ nebo prostřednictvím zaměstnanců). Své dotazy, prosím, směřujte na emailovou adresu jkm@praha1.cz, případně do datové schránky: b4eb2my. Dotazy lze také klást osobně, telefonicky  + 420 221 097 139, (394), (366), (375) nebo je můžete zaslat online (zvolte JKM Praha 1).

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.

Rozšířené informace

Kde žádat?

Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, oddělení Jednotné kontaktní místo, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Vyřizuje:

Jméno osoby E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc. Lukáš Balada lukas.balada@praha1.cz +420  221 097 139 (394) 326
Mgr. Ing. Kristýna Solomonová kristyna.solomonova@praha1.cz +420  221 097 366 325
Mgr. Ondřej Hromádko ondrej.hromadko@praha1.cz +420  221 097 375 325

Lhůta k vyřízení:

Bezodkladně max. do 30 pracovních dnů.

Správní a místní poplatky:

Služba je poskytována bezplatně.