Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytovatelům služeb usazených v České republice poskytuje obecné informace o administrativních podmínkách realizace služby na území jiné členské země Evropské unie.

Legislativa:

Odkazy:

Základní informace
Rozšířené informace