• Komu lze nahlásit znečištěný chodník od psích exkrementů?
  Znečištěný chodník od psích exkrementů lze nahlásit na bezplatné lince-dispečink CDV Služby, s.r.o. tel. 800 182 573
 • Komu lze nahlásit nález poškozené dopravní značky?
  Poškozenou dopravní značku na teritoriu Prahy 1 lze nahlásit na odd. kontroly OPVP ÚMČ Praha 1 a nebo přímo na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy paní Malířové na tel. 257 015 835
 • Komu lze nahlásit závadu spočívající v ucpaném silničním kanálu?
  Závadu je nutno nahlásit na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy paní Ždichové tel. 257 015 722
 • Komu lze nahlásit závadu v komunikaci – poškozená dlažba na chodníku?
  Závadu lze nahlásit na odd. kontroly OPVP ÚMČ Praha 1 nebo na bezplatné lince-dispečink CDV Služby, s.r.o. 800 182 573
 • Komu lze nahlásit poškozený antiparkovací sloupek?
  Poškozený antiparkovací sloupek lze nahlásit na bezplatné lince-dispečink CDV Služby, s.r.o. 800 182 573 nebo na Odbor péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1 paní Trávníčkové tel. 221 097 556
 • Komu lze nahlásit špatné parkování?
  Špatné parkování je nutno nahlásit na bezplatnou linku Městské policie 158