Chci požádat o osazení trvalé místní úpravy dopravního značení

Legislativa:

Vyřizuje:

  • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – pan Pavel Kotlár

Kontakt:

  • tel. č.: 221 097 386, e-mail: pavel.kotlar@praha1.cz
  • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 416

Správní a místní poplatky:

  • bez poplatku

Postup:

Návrh na úpravu stávající místní trvalé úpravy DZ nebo stanovení nové trvalé místní úpravy dopravního značení (na místních komunikacích II. a III. třídy, které jsou ve státní správě Odboru dopravy – oddělení dopravně komunikační ÚMČ Praha 1) je třeba podat písemně s uvedením:

  • jména nebo názvu žadatele vč. bydliště nebo sídla
  • místo a rozsah úpravy
  • termín předpokládané úpravy
  • 3x situační plánek

Silniční správní úřad projedná podaný návrh z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s Policií ČR Správy hl.m.Prahy – Dopravní inspektorát. V případě kladného projednání vydá silniční správní úřad tj. Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační ÚMČ Praha 1 stanovení k užití dopravního značení.

Lhůta k vyřízení:

  • 30 dní

Odvolávací orgán:

  • není