Osazení ochrannými sloupky

Legislativa:

Vyřizuje:

  • Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační – paní Ludvika Trávníčková

Kontakt:

  • tel. č.: 221 097 556, e-mail : ludvika.travnickova@praha1.cz
  • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 428

Správní a místní poplatky:

  • bez poplatku

Postup:

Návrh na osazení litinových ochranných sloupků je třeba podat písemně na adresu :

Odbor dopravy ÚMČ Praha 1. K žádosti je třeba doložit :

  • 3x situační plán se zákresem navrhované úpravy
  • stanovisko vlastníka dotčené místní komunikace tj. Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Oblastní správa Centrum, Praha 1, Školská 13
  • stanovisko Policie ČR, KRP HMP, Odbor služby dopravní policie (v pondělí a ve středu lze projednat na Odboru péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1)

V případě kladného projednání vydá silniční správní úřad tj. Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační ÚMČ Praha 1 stanovení k užití dopravního zařízení.

Lhůta k vyřízení:

  • 30 dní

Odvolací orgán:

  • není