Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na koncert a následné společenské setkání v prostorách kláštera s doprovodným programem:

ZUŠ Open pomáhá – Po stopách sv. Anežky České

Úterý 19.10. 2021 | 18.00 hod. | Kostel sv. Františka z Assisi I Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou (Platnéřská 4, Praha 1)

Účinkuji žáci a pedagogové pražských základních uměleckých škol,
Dívčí katolické školy, Školy J. Ježka a hosté.

Akce se koná za laskavé podpory Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
a pod osobní záštitou J.M. Josefa Šedivého, O.Cr., velmistra řádu

Vstupné dobrovolné formou daru ve prospěch charitního díla řádu.