Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky hledá od 1. 9. 2018

  • třídního učitele/ku na II. stupeň s aprobací matematika
  • učitele/ku na II. stupeň s aprobací český jazyk (úvazek 12 hodin týdně)

Podrobnější informace získáte u ředitele školy: Mgr. Petr Tlustý, tel: 731 491 458, reditel@branajazyku.cz


  • MČ Praha 1 nabízí ve vybraných případech učitelům možnost služebního bytu na dobu určitou.
  • Podrobnosti získáte na oddělení školství: Miroslav Kaufman, tel: 608 277 299, miroslav.kaufman@praha 1.cz