Celkem osm malometrážních bytů nabídla Praha 1 ve dvoukolovém výběrovém řízení mladým lidem, kteří potřebovali vyřešit svoji bytovou situaci a chtěli svůj život i v nejbližších letech spojit s první městskou částí. Moderní byty se nacházejí v multifunkčním a mezigeneračním domě v Samcově 3 a zájem o ně projevilo 17 žadatelů.

Výběrové řízení na pronájem startovacích bytů mělo 2 kola. V 1. kole výběrového řízení komise vyhodnotila formální správnost přihlášek a 2. kolo výběrového řízení pak proběhlo formou veřejného losování.

Do výběrového řízení se mohli přihlásit mladí lidé do 30 let, kteří měli nebo mají po dobu minimálně 10 let trvalé bydliště v Praze 1. Zájemci nesměli mít vlastnické právo k jinému bytu a podmínkou také bylo, že nikdy neuzavřeli s MČ Praha 1 smlouvu o nájmu startovacího bytu. Museli být rovněž připraveni zaplatit kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, nesmělo být proti nim vedeno trestní stíhání a podmínkou také mj. bylo, aby neměli závazky vůči České republice, hlavnímu městu či jeho městským částem.

Ze 17 zájemců byl v 1. kole jeden vyřazen hned na místě a dva další pak dodatečně po prověření informací uvedených v jejich přihláškách.

Slavnostního losování pod bedlivým dozorem notáře se přímo v bytovém domě v Samcově 3 ujala bývalá slavná televizní hlasatelka Kamila Moučková. „Bydlím nedaleko odtud už 68 let, kdy jsem si domů přivezla svoji dceru jako miminko. A přestože je to tady centrum, je to neuvěřitelně klidné bydlení. Přeji vám, aby se vám tu líbilo,“ svěřila se dlouholetá a od letoška navíc čestná občanka Prahy 1.

Celý projekt proběhl pod vedením radního Prahy 1 pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka. „Jsem velmi rád, že se mladí lidé rozhodli zapojit do tohoto projektu, na kterém mě mimo jiné těší, že se nám díky němu podaří spojit mladou i starší generaci. A protože já sám už bohužel nemám prarodiče, tak dobře chápu, jak přínosné je toto spojení v našem bytovém domě v Samcově ulici,“ prohlásil David Bodeček.

Bytový dům v Samcově 3, vystavěný Městskou částí Praha 1, totiž od roku 2016 poskytuje mezigenerační bydlení, když jeho část tvoří i byty s pečovatelskou službou pro seniory a osoby s handicapem. Ti spolu s ostatními nájemníky nyní získají nové mladé sousedy. Nájemné v jejich bytech bude činit 150,- Kč/m²/měsíc s valorizací a doba nájmu bude 3 roky s možností 1 roku prodloužení.