Vedle Jindřišské věže obklopen malým parčíkem se nachází cíl naší cesty, a tím je kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, kde jsme se setkali se Zoltánem Balgou, zdejším farářem.

Kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty byl založen pro Nové Město pražské v roce 1348. Byl vystavěn v gotickém stylu rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou a vysvěcen arcibiskupem Arnoštem z Pardubic v únoru 1351. Původně neměl boční kaple a jako první byla v době baroka přistavěna kaple svaté Barbory.

Proč byla kaple zasvěcena svaté Barboře?
Kaple byla postavena jako poděkování za to, že kostel nebyl při obléhání Švédy vážně poškozen. Tehdejší farář Šimon Mitis zahlédl jednu ze zápalných koulí a ve jménu svaté Barbory jí požehnal. Koule skončila na hřbitově a kostel nepoškodila. Jako připomínka je u stropu zavěšena maketa dělové koule. Další dělové koule z dob pruského bombardování můžete spatřit zaseknuté v klenbě kostela. V kapli naleznete sochy svatého Rocha a svatého Šebestiána, kteří jsou patroni morových epidemií, během kterých byl intenzivně využíván přilehlý hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku 1787. Poté byl proměněn v malý parčík.

Další dvě kaple jsou kaple Panny Marie a kaple svatého Lukáše. Čím ta je zajímavá?
Kaple svatého Lukáše neboli kaple Krocínská byla přistavěna na náklady Jana Lukáše Krocína, radního Nového Města pražského. Nad vchodem do kaple je vidět jeho znak vyvedený v barvách. Pod hlavním obrazem můžete vidět menší obraz znázorňující Božské Srdce Ježíšovo. Patří k nejstarším dochovaným zobrazením Ježíše se srdcem v Čechách.

Dnešní Jindřišská věž byla součástí kostela?
Kamenná zvonice, dnešní Jindřišská věž, sloužila tehdy jako pozorovatelna. Je to nejvyšší samostatně stojící zvonice v Praze. Původně byla vystavěna dřevěná v gotickém stylu a následně několikrát opravována a přestavována. Z deseti historických zvonů se dochoval pouze jediný, a to zvon Marie. Ten pochází z roku 1518 a nese nápis „Aj, já zvon nikdy marně nezaznívám, hlásám svátek neb požár či pohřeb slavný“. Do kostela byly zavěšeny dva nové zvony Jindřich a Kunhuta, a to v roce 2021.

Kostel má bohatou výzdobu. Na co byste nás upozornil?
Naleznete zde obrazy a sochy významných českých malířů, jako je například Václav Vavřinec Reiner nebo Karel Škréta. Oltářní obraz, který namaloval Jan Jiří Heinsch, znázorňuje svatého Jindřicha v roli ochránce Prahy před Švédy a svatou Kunhutu, jak chodí po rozžhavených radlicích, aby dokázala svoji nevinu, když byla nařčena z cizoložství. Zachovala se také nádherná křtitelnice z roku 1418.

Kostel skrývá ještě další zajímavosti…
U oltáře Nejsvětější Trojice jsou plastiky svatého Vavřince a svaté Apolonie, patronky zubařů, která je vyobrazena, jak v ruce drží kleště se zubem. V blízkosti oltáře zvěstování Panně Marii je umístěn obraz Panny Marie v požehnaném stavu. A v sakristii v její západní zdi se nachází starožitná kamenná kolorovaná socha svatého Jindřicha, který sedí na trůně a drží žezlo. Je to nejstarší vyobrazení svatého Jindřicha v České republice.

Sloužíte v kostele pravidelně mše i v této době?
Mše se tu slouží ve třech jazycích – češtině, slovenštině a maďarštině a jsou dostupné i online. V úterý a čtvrtek je mše svatá sloužena v češtině a ve středu a pátek ve slovenštině. V neděli jsou bohoslužby v 8:30 v češtině, v 9:30 v maďarštině a v 11:00 ve slovenštině. Ani v době pandemie nepřestali lidé na bohoslužby chodit. Nezaznamenali jsme téměř žádnou změnu, naopak jsme museli počet mší svatých navýšit.

Je možné kostel navštívit například v rámci Noci kostelů?
Během této akce navštíví kostel až dva tisíce návštěvníků, kteří se často zajímají více o sklípek, který se nachází na protější faře. Tam je totiž připravena ochutnávka maďarských vín a slovenských sýrů.