V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně  koncert duchovní hudby v pondělí 6. února 2023 v 17 hod.

Program: G.F. Händel, W.A. Mozart, C. Franck. 

Účinkují: Magdalena Heboussová – soprán, Petr Čech – varhany.

Vstup volný