Magazín JEDNA přinesl v únorovém čísle článek o současné situaci v oblasti Vrchlického sadů a jejich okolí, kterou již dlouhá léta ovlivňuje koncentrace registrovaných i neregistrovaných služeb zaměřených na lidi bez domova a uživatele omamných a psychotropních látek. Jak se shodli občané, vedení městské části i představitelé velmi vytíženého Nízkoprahového denního centra spolku Naděje, tamější velký problém lze vyřešit decentralizací nabízených služeb a jejich rozprostřením také do jiných částí hlavního města.

Decentralizace přinese vytvoření takové pražské sítě služeb pro lidi bez domova a další potřebné, která půjde za klienty, jimž bude díky menší vytíženosti nabízet adresnější služby, a jež zároveň uleví občanům, kteří v oblasti Vrchlického sadů žijí a chtějí mít alespoň trochu klidu a bezpečí.

Kroky Magistrátu hlavního města Prahy ovšem svědčí o pravém opaku. 14. března na jeho úřední desce „odvisel“ záměr o dva roky prodloužit pronájem objektu v ulici U Bulhara spolku Naděje a slova zodpovědné radní Johnové, která přes výhrady občanů i Prahy 1 prohlásila, že pronájem prosadí „stůj co stůj“. Hrozí, že se řešení problému opět – stejně jako předchozích čtrnáct let – na „nějakou dobu odsune“.

Vedení MČ Praha 1 s tímto záměrem nesouhlasí a 1. místostarosta Prahy 1 Petr Burgr to Magistrátu hl. m. Prahy k záměru napsal. „Už před čtrnácti lety bylo jasně řečeno, že se jedná o dočasné řešení a že Magistrát hlavního města Prahy nejpozději do května 2010 realizuje dlouhodobé, komplexní a systémové řešení bezdomovectví a že ke stejnému datu odstraní dočasnou stavbu Střediska pomoci Naděje. Máme březen 2021 a vedení hlavního města se místo toho, aby konečně přišlo s řešením, snaží bez konzultace s Prahou 1 současný neúnosný stav v tichosti prodloužit. S tím zásadně nesouhlasíme,“ poukázal Petr Burgr na dlouholeté odkládání koncepčního řešení problému a třeba na magistrátní slib, že vybuduje nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší.

Odmítavě se ke zmíněnému záměru staví i místní občané, kteří podporují stanovisko radnice Prahy 1. Vycházejí z nepříjemných zkušeností, na něž už dlouhá léta vedení hlavního města upozorňují. „Stalo se mi, že v našem domě spal v noci na zemi člověk, ale spali i nahoře u půdy a tam to zapálili, takže kdyby to můj muž náhodou nezjistil, tak jsme možná všichni vyhořeli,“ uvedla mimo jiné Hana Dolejší, dlouholetá obyvatelka jednoho z domů, v rozhovoru pro Českou televizi.

Zmíněné prohlášení radnice způsobilo velký ohlas i mezi širokou veřejností. Nemálo lidí Prahu 1 nařklo z nedostatku solidarity k potřebným osobám. „Někteří lidé mě osočili, že jsem proti lidem bez domova. Není to pravda. Naopak chci, aby magistrát dostál svým závazkům a zajistil pro ně důstojnější podmínky. Řešením je vybudování sítě center, které by na celém území Prahy zajišťovaly pomoc lidem bez přístřeší,“ reagoval Petr Burgr.

Kromě radnice Prahy 1 se formou otevřeného dopisu obrátili na pražské politiky i místní obyvatelé. „Jako zde žijící občané se k situaci a k opakovaně vypsaným záměrům prodloužení pronájmu vyjadřujeme každý rok, kdy opakovaně upozorňujeme na neúnosnost provozu a jeho následků v přilehlé obytné zóně města a v blízkých Vrchlického sadech. Zároveň jsme očekávali slibovanou decentralizaci těchto služeb do jiných městských částí. Výsledkem je po čtrnácti letech naprostý opak, kdy se nic pro zlepšení situace v naší lokalitě neudělalo,“ napsali místní lidé kromě jiného v otevřeném dopisu.

Konkrétní pomoc lidem bez přístřeší

Ve Vrchlického sadech zároveň pokračují služby radničního oddělení sociální prevence zaměřené na lidi ohrožené sociálním vyloučením a osoby bez přístřeší a další projekty vedené odborníky MČ Praha1, včetně toho, který lidem bez domova dává v lokalitě práci.

Jedná se o úklid, o který se Praha 1 stará právě ve spolupráci s organizací Naděje a který může pro lidi na okraji společnosti znamenat první krok k návratu do normálního života. O úklidu jsme psali v březnovém čísle magazínu JEDNA. V parku samozřejmě nadále fungují úklidové firmy, které udržují čistotu za pomoci profesionální techniky. I v době pandemie totiž touto lokalitou projdou tisíce lidí denně, pro něž je nutné zachovat jistý komfort a čistotu. I proto je projekt Prahy 1 a spolku Naděje například místními obyvateli oceňován a i proto si radnice první městské části práce Naděje váží a podporuje ji, a to včetně dotací.

Situace v „Sherwoodu“ se zlepšila

Vrchlického sady byly bolavým místem Prahy 1. Vše se ale postupně mění. Vidíme pravidelný úklid, opravený mobiliář a dohlíží se na veřejný pořádek. Změny ve Vrchlického sadech jsou výsledkem spolupráce s policií a dalšími institucemi, velký kus práce udělal místní koordinátor z Centra sociálních služeb Praha. „Jediná neopravená a prázdná část sadů patří státu. Jde o prostor zhruba uprostřed sadů u Opletalovy ulice, kde jsou rozpadající se kamenné desky. Tento výsek patří přímo do majetku ČR, nikoli samosprávě. A my s ním nic udělat nesmíme. Snad to zvládne vyřešit hlavní město, až si park převezme,“ vysvětlil radní Richard Bureš. Zajímalo nás, jestli se tím, že Praha 1 předá Vrchlického sady do správy Magistrátu, nestane z lokality opět něco jako vyloučená zóna. „Shodli jsme se, že bude lépe, když park převezme hlavní město. Je to významná vstupní brána do Prahy, stojí na rozhraní tří městských částí a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Budeme ale i nadále podporovat trend pozitivních změn, který se v posledních letech podařilo nastartovat,“ popsal radní Bureš. Výměnou za Vrchlického sady dostane Praha 1 svěřenou Havelskou ulici, kde plánuje rozsáhlé změny oproti stávajícímu stavu. Cílem je udělat z turistického shromaždiště krásný prostor pro místní obyvatele, omezit trhy a doplnit stromy. Dominantou Havelského tržiště pak bude nově Staroměstská beseda.

Tramvaje ve Vrchlického sadech?

Mnoho let se diskutuje o návratu tramvají na Václavské náměstí a do Vrchlického sadů. Jejich zavedení by podle Richarda Bureše mělo být pro občany jasným pozitivem a obava o osud parku prý není na místě. Vrchlického sady už desítky let nejsou klidným parkem a slouží jako předpolí Hlavního nádraží. Nové koleje, stavěné spolu se zásadní rekonstrukcí parku, místu jen prospějí. I proto je dobře, že správu převezme Magistrát. „Už dlouhá léta aktivně prosazuji tramvajovou trať skrz Vrchlického sady, tedy se zastávkou před Hlavním nádražím. Spolu s kolejemi v horní polovině Václavského náměstí vzniknou dvě trasy, které lépe propojí Nové Město, Žižkov a Vinohrady. Významně to uleví přetížené trati v centru a pomůže to posílit kapacitu přepravy,“ doplnil Richard Bureš. Rovněž to prý pomůže zajistit hromadnou dopravu při plánované uzavírce Ječné ulice. A kudy by měla trať přesně vést? Zvítězila varianta, kdy tramvajová trať hned u Státní opery zabočí ostře vlevo do ulice Politických vězňů, pak ostře vpravo do Washingtonovy a dále rovně do Vrchlického sadů.