Vánoční stromek, který splnil svůj účel, nepatří do nádoby na směsný komunální odpad ani vedle těchto nádob.

Stromky na území Prahy 1 odkládejte u nejbližšího venkovní stanoviště tříděného odpadu, kde budou pracovníky Pražských služeb pravidelně v průběhu ledna a února sváženy. Pokud odložíte vánoční stromek u nádob na tříděný či směsný odpad, které máte ve svém průjezdu či dvoře, stromek Vám odvezen nebude.

Odvoz stromků zajišťují Pražské služby: http://www.psas.cz/index.cfm/o-spolecnosti/predstaveni-spolecnosti/tiskove-zpravy/vyslouzilych-vanocnich-stromku-se-prazane-obvykle-zbavuji-na-tri-krale/