V úterý 26. února bude pokácen strom ve Františkánské zahradě, který roste poblíž vstupu do zahrady z pasáže Myšák. Dle vyjádření přizvaného odborníka je strom – lípa srdčitá – v havarijním stavu v důsledku napadení dřevokaznou parazitickou houbou (dřevomorem kořenovým) a hrozí jeho pád. Náhradou bude v jeho nejbližším okolí vysazen strom nový. Po dobu kácení stromu bude z bezpečnostních důvodů ve Františkánské zahradě částečně omezen provoz pro pěší v blízkosti kácené dřeviny.

Děkujeme za pochopení.