Tentokrát jsme se vydali do Hradčanského kláštera – Fortny. Provázeli nás Petr Glogar, bosý karmelitán, kněz a rodinný terapeut a Hanka Říhová, produkční, která má na starosti akce a komunikaci.

Letos v březnu otevřel Řád bosých karmelitánů nový Klášter Hradčany. Ten byl po dlouhé roky uzavřený před světem, nyní proměňuje prostor, který slouží svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti. Místo nazvané Fortna má být otevřenou branou a veřejným prostorem, kam může přijít kdokoli.

Ve čtrnáctém století stával v rohu Hradčanského náměstí, kousek od brány, kterou se procházelo hradbami a vstupovalo na hradčanský pahorek, gotický kostel sv. Benedikta. Později kostel připadl ( 1621) řádu barnabitů, kteří koupili okolní domy a vybudovali zde klášter. Do toho se nastěhovaly (1792) sestry bosé karmelitky a dalších dvě stě let tu žily v uzavřené klauzuře bez kontaktu se světem. S okolím je spojovala jen klášterní brána – fortna.

Nucené přerušení nastalo za totalitního období, kdy kostel komunisté zabavili (1950) a sestry odvezli do internace v Turnově. Z kláštera se stal vládní hotel. V padesátých a osmdesátých letech minulého století zde proběhly různé rekonstrukce a přestavby. Po revoluci byl kostel bosým karmelitkám, které se přestěhovaly (2020) do pro ně vhodnější lokality v Drastech u Prahy, navrácen.

Nyní se ve Fortně pořádají online přednášky, diskusní večery, meditační setkání a vzdělávací kurzy. Zájemci, kteří dodrží všechny podmínky, mohou využít prostor ticha jako příležitost pro individuální zastavení během běžného dne. Tichá meditace je součástí křesťanské tradice i dobrou formou, ve které se při společném duchovním programu mohou setkávat lidé různých vyznání.

Fortna mimo jiné nabízí ubytování těm, kteří se ocitli v karanténě a potřebují se izolovat od zbytku členů domácnosti. Lidé v karanténě mají možnost nechtěnou situaci využít pobytem v tichu kláštera. Nakonec – odpoutání od světa v klášteře má dlouholetou tradici.

Řád bosých karmelitánů vznikl ve druhé polovině šestnáctého století ve Španělsku. Mniši se věnují tiché modlitbě v komunitě i práci s lidmi. V Čechách působí na třech místech. Klášter ve Slaném nabízí krátkodobé i dlouhodobé duchovní pobyty, u Pražského Jezulátka běží cyklus Člověk v dialogu, který spojuje sakrální prostor s podstatnými tématy života člověka v dnešní společnosti. A nově je otevřený prostor Fortna – Hradčanský klášter, kde je vítán každý.

Text: Petra Pekařová

Foto: Jaroslav Tatek