O minulém víkendu vyvrcholil ve Valdštejnské zahradě letošní ročník tradičního festivalu ZUŠ Open. Závěrečného představení se zúčastnilo na 900 žáků základních uměleckých škol z celé republiky. Program byl zahájen „Rejem múz“, který v bezprostřední blízkosti Valdštejnské zahrady zval veřejnost na bohatý program.

Návštěvníci měli možnost zhlédnout divadelní a taneční vystoupení, byly pro ně připraveny výtvarné workshopy a zazněly desítky koncertů: klavírní, bicí, pěvecké nebo také koncert dechových nástrojů. Cílem celého projektu ZUŠ Open je zviditelnění systému základních uměleckých škol jako moderního způsob vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho respektu a komunikace směrem k veřejnosti.