Dotaz:

Prosím, mohla by k „Uzavření Dlouhé pro nerezidenty“ být přidána i ulice Hradební? Veškerá doprava z Dlouhé byla odkloněna do Hradební, a z ulice se tím pádem stalo jedno velké stanoviště taxi a vozů Uber, (troubení, hulákaní, jízda po dlažebních kostkách a vše s tím spojené). Děkuji,

 

Odpověď:

Vážený pane,

děkujeme Vám za Váš mail.

Zahrnutí Hradební ulice do dopravního opatření bylo skutečně zvažováno. Pro současný třívíkendový ověřovací provoz k němu však nebylo přistoupeno. Důvod, pro který tak nebylo učiněno, je na straně prioritního zájmu na neomezení tramvajového provozu v ulici Revoluční. Tento zájem je celoměstský a naše opatření mu bylo třeba podřídit. Pane Hrádku, neumíme v tuto chvíli říci, zda se druhý víkend opatření projeví celkovým snížením automobilové dopravy v oblasti anebo ne. Každopádně budeme situaci sledovat a dopady opatření, pozitivní i negativní, pečlivě vyhodnocovat. Proto Vám chceme poděkovat za Váš zájem.

S díky a omluvou

 

Bc. Ludvík Czital

vedoucí odboru