Dotaz:

Pěkný den.

Karlův most patří bezesporu mezi nejčastěji fotografované památkové objekty. Světelné podmínky, mlhavé počasí, fotografování ve večerních či nočních hodinách apod. vyžaduje použití stativu. Mezi amatérskými fotografy se objevuje řada dohadů, zda je možné, stativ použít. Podotýkám, že se jedná o amatérské fotografy a jejich fotografie neslouží ke komerčním účelům.

Chtěl bych tedy požádat o závazné stanovisko, týkající se problematiky použití stativu při fotografování na Karlově mostě.

Předem děkuji za odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,

základním předpisem vymezujícím užívání komunikací je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ten v § 25 definuje pojem zvláštního užívání a říká, že je pro něj potřeba povolení příslušného silničního správního úřadu. Příslušná definice zvláštního užívání pro diskutované případy se nachází v bodě (6) c) 6 – audiovizuální tvorba. Pojem je velmi široký a lze pod něj zahrnout diskutované stativy pod kamery či fotoaparáty stejně jako natáčení filmu anebo volnou divadelní tvorbu. U některých činností je hranice mezi písm. (6) c) 6 a písm. (6) c) ne zcela zřejmá. Velmi jasné je pro fotografování pro vlastní potřebu naopak ustanovení vyhlášky č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, které zpoplatňuje dle § 2, písm. (1) g) „tvorbu filmových a televizních děl“. Je zřejmé, že soukromé fotografování sem nespadá. Upozorňujeme však, že zpoplatněno je „umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb“ (tedy i fotografických). Stejně jednoznačné je také znění usnesení Rady HMP č. 2064 ze dne 23.12.2003, které se v Příloze 1 zabývá Podmínkami natáčení filmů a reklam na území hl. m. Prahy. Toto usnesení řeší mimo jiné, nájemné „za účelem filmování ke komerčním účelům“ na Karlově mostě a přiznává MČ Praha 1 právo výběru paušálního poplatku 250.000,- Kč za 1 den. Je zřejmé, že ani toto usnesení se nevztahuje na soukromé fotografování.

Z předchozích řádků je zřejmé, že soukromé fotografování s užitím stativu by teoreticky mohlo naplňovat znaky zvláštního užívání komunikací pro audiovizuální tvorbu. Můžeme Vás však ubezpečit, že Odbor péče o veřejný prostor, oddělení dopravy ÚMČ Praha 1 jako příslušný silniční správní úřad takto doposud nepostupoval a ani do budoucna tak postupovat nechce. Pro soukromé fotografování s použitím stativu nebudeme ani vyžadovat a ani vydávat žádná povolené dle zákona o pozemních komunikacích.

S pozdravem

 

Pavel Kotlár

dopravní značení