Od 1.1.2001 byly archivy všech škol a  školských zařízení převedeny pod správu Magistrátu hlavního města Prahy, a proto potvrzení o době zaměstnání z archivních listů vydává Odbor školství a mládeže  MHMP.

Adresa: Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství a mládeže
Jungmannova 29/35, 111 21, Praha 1

vyřizuje:   Bc. Eliška Harenčáková
tel.:            236 005 238
dveře č.:   643
e-mail:      eliska.harencakova@praha.eu

více informací zde http://skoly.praha-mesto.cz/79210_Potvrzeni-o-zamestnani-ve-skolstvi