Praha 1 je zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6t celkové hmotnosti. Souhlas ke vjezdu vozidel do této zóny povoluje Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, tel. 236004486.