Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je zprostředkování uzavření smluv o penzijním připojištění živností a potřebuji k tomu živnostenské oprávnění. Děkuji za odpověď.

Podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, není živností činnost bank, institucí elektronických peněz, provozovatelů platebních systémů, činnost osob provádějících nebo zprostředkovávajících převody peněžních prostředků, činnost osob podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti, činnost osob podnikajících na základě devizové licence, pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, komoditních burz, organizátorů regulovaných trhů, obchodníků s cennými papíry a jejich vázaných zástupců a činnost osob zabývajících se kolektivním investováním a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem a jejich vázaných zástupců.