Dobrý den, zajímalo by mne jaký je termín pro ohlášení vzniku provozovny, zda a za jakých podmínek je možno termín překročit, popř. zda jsou nějaké sankce při jeho překročení? Je možno ohlásit vznik provozovny až po skutečném zahájení provozu – tedy např. měsíc po jejím vzniku? Lze ohlášení provést elektronicky? Na jakou adresu?

K Vašemu dotazu sdělujeme, že podle § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), je podnikatel povinen zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu (to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny). V této souvislosti připomínáme, že provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována (§ 17 odst. 1 živnostenského zákona).

Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně – § 62 odst. 1 písm. f) živnostenského zákona; za tento správní delikt se uloží podle § 62 odst. 2 písm. c) živnostenského zákona pokuta do výše 50 000 Kč.

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně atd.) lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice (úřední hodiny Úřadu městské části Praha 1 jsou každé pondělí a středu vždy od 08:00 do 19:00 hodin) nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – CZECH POINT. Podnikatelské subjekty mají možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je, podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele, do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku Externí odkaz.