Dobrý den, pracuji v Praze, ale trvalý pobyt mám v Severomoravském kraji. Chtěl bych přerušit provozování živnosti.  Je možno učinit tento úkon u Vašeho úřadu? Jaké jsou úřední hodiny?

K Vašemu dotazu sdělujeme, že podání podle živnostenského zákona (např. oznámit přerušení provozování živnosti, ohlásit živnost, požádat o koncesi atd.) lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – CZECH POINT. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Podnikatel může přerušit provozování živnosti na libovolně dlouhou dobu. Provozování živnosti nelze přerušovat zpětně.

Podnikatelské subjekty mají možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je, podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele, do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku odkaz na externí web. Pro podnikatele, kteří nemají svůj počítač, nechtějí si pořizovat elektronický podpis nebo chtějí vyplnit složitější podání, je k dispozici obdobná aplikace na Centrálních registračních místech všech živnostenských úřadů. Pracovník úřadu ve spolupráci s podnikatelem vytvoří podání na počítači a vytiskne je ve formě JRF, podnikatel údaje v podání zkontroluje a vlastnoručně podepíše. Poté je podání, obdobně jako z počítače podnikatele, odesláno k vyřízení do Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 1 jsou každé pondělí a středu vždy od 08:00 do 19:00 hodin.