Odhazování krmiva pro zvířata a ptactvo na veřejném prostranství je porušením vyhlášky hl.m. Prahy č.8/2008 Sb., hl.m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). Za toto jednání může být uložena pokuta do výše 1000,-Kč. Pokud se s tímto jednáním setkáte informujte Městskou policii.