V takovém případě si parkovací lístek pečlivě uschovejte a pokud v této věci budete následně obeslán výzvou k uhrazení určené částky za neoprávněné parkování, předložte správnímu orgánu tento parkovací lístek jako důkaz o zaplacení.