Dětem Ukrajiny z.s. je organizace založená v České republice, jejímž posláním je vzdělávání a podpora kvality života ukrajinských dětí poznamenaných válkou. Je velice důležité, že se organizace Dětem Ukrajiny věnuje vzdělávání ukrajinských dětí v České republice, protože v současné složité a těžké situaci nemá mnoho dětí utíkajících před válkou zajištěnou výuku dle ukrajinského ani českého školního systému. Děti tedy neztratily jenom domovy, ale přicházejí tak i o drahocenný čas a o svou budoucnost.

Organizace si proto klade za cíl tuto náročnou situaci systematicky řešit tím, že umožníme dětem pokračovat ve školní docházce a jejich rodičům pracovat.

Veškeré informace naleznete zde:

www.detemukrajiny.cz

https://www.instagram.com/detemukrajiny/
https://www.facebook.com/detemukrajiny/