Dívky a ženy z chráněné dílny Inspirace, zřizované Dívčí katolickou střední školou se sídlem v Praze 1, mají od nynějška pro svoji práci modernější a větší prostory. Chráněná dílna je získala od Městské části Praha 1, která navíc uvedený nebytový prostor v ulici Ve Smečkách na svoje náklady zrekonstruovala. Inspirace, jež už několik let díky Praze 1 působí hned ve vedlejším nebytovém prostoru, tak k dosavadní ploše 66,5 m2 získala dalších téměř 50 m2.

 

„Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše více než dva miliony korun a i nájemné samozřejmě odpovídá obecné prospěšnosti projektu. Peníze ale nejsou v tomto případě hlavní. Hlavní je smysl a přínos činnosti školy i její chráněné dílny – a ty se penězi vyčíslit nedají,“ uvedl radní Prahy 1 pro majetek a bytovou politiku David Bodeček.

 

Chráněná dílna Inspirace poskytuje uplatnění handicapovaným mladým ženám, jejichž postižení jim neumožňuje najít si běžnou práci. Zlepšuje tak jejich finanční situaci, podporuje jejich samostatnost a komunikační dovednosti. Navíc jim poskytuje podporu školního psychologa a sociálního pracovníka. „Dívčí katolická střední škola je pro dívky zdravé i handicapované, z rodin i bez rodin. Absolventky se stávají pečovatelkami v naší Křižovnické pečovatelské službě, která pečuje o téměř padesát seniorů. Jsme tak zároveň školou a zároveň sociální firmou. Naše chráněná dílna je pak určena těm absolventkám školy, kterým jejich handicap brání pracovat jako pečovatelky,“ vysvětlil ředitel Dívčí katolické střední školy Luboš Hošek.

 

Slavnostního otevření nových prostorů chráněné dílny Inspirace se zúčastnila i řada osobností. Městskou část Praha 1 zastupovali Petr Burgr, David Bodeček, Pavel Nazarský a Martin Špaček. Slavnostního požehnání se pak zhostil 48. velmistr a generál Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou Josef Šedivý.

 

Radní Petr Burgr vyzdvihl přínos, který mají – přes všechny obtíže – církve a náboženské společnosti pro naši zemi. Chráněná dílna Inspirace je toho příkladem. „Nejsou jen katedrály z kamene, ale jsou i katedrály z mezilidských vztahů,“ prohlásil Petr Burgr.

 

Inspirace se zaměřuje na výrobu předmětů z recyklovaných materiálů – mj. textilní výrobky, hračky, mýdla, svíčky nebo například přání. Vyrábí ale také reklamní předměty pro firemní klienty jako například malované hrníčky.

 

Více informací: www.divciskola.cz a www.chranenadilnainspirace.cz.