V řadě bytových domů na území Prahy 1 probíhají v těchto týdnech a měsících opravy fasád, oken, vrat nebo střech. Jedná se o akce podpořené granty Městské části Praha 1 na opravy bytového fondu. Radnice jejich prostřednictvím letos rozdělí 19 187 000 korun.

„Opravy probíhají bez větších problémů a za trvalé kontroly pracovníků radnice i památkářů,“ popsal radní Prahy 1 pro majetek a bytovou politiku David Bodeček, který využívání grantů rovněž osobně kontroluje.

Granty byly poskytnuty celkem 27 projektům, a to maximálně do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Maximální výše grantu pro jednoho žadatele byla stanovena na 1,5 milionu korun. Do 31. července byla každé akci proplacena polovina přiděleného grantu. K dokončení stavebních prací, které bylo možné zahájit nejdříve 1. ledna letošního roku, musí dojít nejpozději k 31. říjnu.

„Jak příprava a administrace oprav, tak samozřejmě jejich vlastní realizace jsou v podmínkách Pražské památkové rezervace velmi náročné a já si velmi vážím snahy a nasazení vlastníků a spoluvlastníků nemovitostí. Mám radost, když vidím, jak vše běží naplno, a že někde už máme i hotovo,“ ocenil David Bodeček, který tentokrát zkontroloval stav v Karlově 30, Náprstkově 5, Betlémské 9, Krocínově 5 a v Karolíně Světlé 11.

Zatímco v Karolíně Světlé 11 už je nová fasáda hotova, naproti v Krocínově 5 se stále pracuje. Pracovníci zde z fasády a balkonů odstraňují poškozené dlaždičkové obložení a nahrazují ho novým. V Betlémské 9 grant podpořil repasi vstupních dveří. Kromě toho ale v celém domě probíhá, tentokrát plně ve finanční režii jeho obyvatel, výměna stoupaček.

V Karlově 30 je grant použit na opravu fasády, historické klenby, oken a zábradlí ve dvoře. V Náprstkově 5 je v plném proudu oprava střechy, historického krovu a podlahové konstrukce půdy. Jak nás informoval předseda zdejšího SVJ Jan Choděra, akce je nyní ve fázi očišťování krovu a odstraňování podlahy, které umožní zkontrolovat skutečný stav, a podle toho pak bude stanoven další postup a rozsah prací. Nakonec bude sejmuta stávající krytina střechy až na krov a nahradí ji nová spolu s oplechováním. „Řídíme se radami památkářů, kteří zde jednou týdne vše kontrolují,“ uvedl Jan Choděra. Krov domu je tzv. přiznaný, tedy viditelný, a patří mezi poslední na Starém Městě.   

Po skončení prací musejí všichni realizátoři odevzdat do 8. listopadu veškeré podklady a do 13. prosince proběhnou kontroly staveb. Pokud bude vše v pořádku, bude do 20. prosince vyplacena druhá polovina grantu. Pokud by nedošlo ke splnění všech náležitostí, nebyla by zbylá část grantu vyplacena, a navíc by žadatel musel vrátit i jeho první část.

Text: Petr Bidlo