Soudný den pro všechny čarodějnice, poběhlice, megery a bosorky z Malé Strany a Kampy nastal. Místní občané, přespolní návštěvníci, hasiči, strážníci, spolkaři všeho druhu, děti i dospělí, lidé prostí i urození, bezzemci i konšelé – ti všichni se poslední dubnový den sešli na Kampě, aby si počkali na průvod divých žen a na jejich osud a aby pak vše řádně oslavili.

„Všude se oheň v první řadě hasí, zatímco my si ho tady – navíc za pomoci hasičů – chystáme. Všude jsou čarodějnice ošklivé, zatímco našim to stejně jako každý rok sluší,“ prohlásil místopředseda pořádajícího Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan a radní spolupořádající Prahy 1 Petr Burgr a svými slovy předznamenal revolučnost místní čarodějnické oslavy, která je sice tradiční akcí, ale nebojí se vstřebávat moderní poznatky – jako například genderovou vyváženost i prvky u nás jinak uvadající parlamentní demokracie.

Upozornil na to i předseda pořádajícího spolku Tomáš Oliva, který shromážděné na Kampě slavnostně přivítal a pronesl pro některé překvapující otázku „Bude čaroděj sťat?“. A volal po tom také starosta Prahy 1 Pavel Čižinský, jenž sice označil upálení žen-čarodějnic za „starý dobrý zvyk“, nicméně vyzýval k využití „demokratických procedur“.

Abychom to tedy shrnuli: čarodějnicím, megerám, bosorkám, poběhlicím a dalším ženám, před kterými by měly zůstat dveře počestných měšťanů uzamčené, to opravdu slušelo a nikdo letos nevolal po jejich upálení. A krk čaroděje – k nevoli natěšeného vrchního strážníka – nakonec díky obecnému hlasování zůstal ušetřen. Přesto se všichni bavili a radovali. Jak to koneckonců místní lidé dokážou.

Poděkování za to patří Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, Městské části Praha 1, Městské policii Praha 1, Sdružení výtvarníků Karlova mostu, Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 a dalším dobrovolníkům.