V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Věra Dvořáková 
Místopředseda 
  
TajemníkTelefonE-mail
Barbora Filkornová221 097 182 barbora.filkornova@praha1.cz
Členové 
Ludmila Zvěřinová 
Traian Urban 
Jan Novák 
Bronislava Sitár Baboráková bronislava.sitar.baborakova@praha1.cz
Jitka Nazarská jitka.nazarska@praha1.cz
Libuše Vlková 

Harmonogram jednání v 1. pololetí 2022

· 18. 1. – 15: 00 hod. v budově DDM Truhlářská – Program – PDF, Zápis – PDF
· 15. 2. – 15: 00 hod. OŠK – Program – PDF, Zápis – PDF
· 22. 3. – 15: 00 hod. OŠK – Program – PDF, Zápis – PDF
· 12. 4. – 15: 00 hod. OŠK – Program – PDF, Zápis – PDF
· 10. 5. – 15: 00 hod. OŠK – Program – PDF, Zápis – PDF
· 14. 6. – 15: 00 hod. OŠK
· 21. 6. – 15: 00 hod. OŠK – Program – PDF


Harmonogram jednání v II. pololetí 2021
07. 09. 2021 – 15:00 hod. – Program – PDF, Zápis – PDF
05. 10. 2021 – 15:00 hod. – Program – PDF, Zápis – PDF
16. 11. 2021 – 15:00 hod. – Program – PDF, Zápis – PDF
07. 12. 2021 – 15:00 hod. – Program – PDF


Harmonogram jednání v 1. pololetí 2021
12. 01. 2021 – 15:00 – Program – PDF, Zápis – PDF
16. 02. 2021 – 15:00 – Program – PDF, Zápis – PDF
23. 03. 2021 – 15:30 – Program – PDF, Zápis – PDF
20. 04. 2021 – 15:00 – Program – PDF, Zápis – PDF
11. 05. 2021 – 15:30 – Program – PDF, Zápis – PDF
15. 06. 2021 – 15:00 – Program – PDF, Zápis – PDF


08. 12. 2020 – 15:30 hod. – Program – PDF, Zápis – PDF
18. 11. 2020 – 15:30 hod. – Program – PDF, Zápis – PDF

10. 11. 2020 – 15:30 hod. – Schůze komise byla přesunuta na nový termín 18. 11. 2020 v 15:30 hod

22. 10. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

Nový termín mimořádného zasedání KOVV – 6. 10. 2020 v 16:00 hod.  – Zápis – PDF

Mimořádné zasedání komise: 29. 9. 2020 v 15:00 hodZrušeno – Program – PDF

15. 9. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

25. 8. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

23. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

2. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

12. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání

  1. Projednává otázky a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 1 podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v samostatné působnosti.
  2. Předkládá podněty pro spolupráci MČ Praha 1 s Odborem školství MHMP, MŠMT ČR a s Českou školní inspekcí.
  3. Projednává otázky směřující k řízení, organizaci a reorganizaci škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 1.
  4. Spolupracuje se všemi komisemi Rady MČ Praha 1.
  5. Spolupracuje s organizacemi mládeže a organizacemi pro využití volného času dětí a mládeže působící v Praze 1 a zajišťuje kontrolní činnosti realizace projektů podpořených z prostředků MČ Praha 1 v rámci grantových řízení.
  6. Sleduje a projednává otázky a podněty k využívání škol v přírodě zřízených Městskou částí Praha 1.
  7. Projednává otázky a podněty zadané Radou MČ Praha 1 v oblasti školství.