15.12.2020Soubory hlasování21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 012152020_01.txt 12152020_02.txt 12152020_03.txt 12152020_04.txt 12152020_05.txt 12152020_06.txt 12152020_07.txtÚvod a Program jednání
bod č. 112152020_08.txt 12152020_09.txt 12152020_10.txt 12152020_11.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 212152020_12.txtVzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 312152020_13.txtPravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2021
bod č. 412152020_14.txtŽádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1677, k. ú. Nové Město, Štěpánská 20, Praha 1
bod č. 512152020_15.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 178, na pozemcích parc. č. 571 a 572, Thunovská 10, k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 612152020_16.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, Palackého 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 712152020_17.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 812152020_18.txtNebytový prostor v domě č. p. 123, k. ú. Staré Město, Elišky Krásnohorské 10, Praha 1
bod č. 912152020_19.txt 12152020_20.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1 od 01.04.2020 do 30.06.2020
bod č. 1012152020_21.txt 12152020_22.txt 12152020_23.txtNesouhlas Městské částí Praha 1 se zastavěním (části) piazzety u hotelu InterContinental – náměstí Miloše Formana
bod č. 11bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 1212152020_25.txt 12152020_26.txtZáměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 552/2 k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 1312152020_27.txtPřevod zastávkových označníků a přístřešku autobusové zastávky ve vlastnictví Městské části Praha 1 na Hlavní město Prahu
bod č. 1412152020_28.txt 12152020_29.txtZáměr zřízení příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, se sídlem na adrese Janov nad Nisou 464, 468 11, Janov nad Nisou
bod č. 1512152020_30.txt 12152020_31.txtInformace člena Kontrolního výboru k podnětu veřejnosti